วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารสำหรับครูและบุคลากร

FVE.Facebook

แผนกเทคโนโลยีปิโตรเลียม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี รับผู้จบ ปวช. ทุกสาขาวิชา ม.6 หรือเทียบเท่า หากใจสนสามารถสมัครเรียนได้ที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หรือแผนกปิโตรเลียมได้เลยdocs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe96hNBm_jOSvejq8IN6cHGUa-hWpfQdZygHve_Kp6M8Smwig/viewform?usp=s... ... See MoreSee Less
View on Facebook
ผลงานวิชาการ เรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการออกแบบนวัตกรรม (Design Thinking) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดย นายปัญญา ช่างงาน ... See MoreSee Less
View on Facebook